M

Event för Systembolaget 

Att inhämta kunskap får gärna vara inspirerande och lustbetonat. Det tog Systembolaget fasta på vid utformningen av ett event för deras butikschefer.

Bl.a. ett kunskapsträd, portaler med infällda Ipads och podier med huvar i plexi. Allt i fantasieggande färgställningar.