M

Starkt, lätt och smart = resultat

Mediagården fick i uppdrag av Scandinavian Retail Center att utveckla ett tidningsställ för magasin distribuerade av Tidsam. Traditionella ställ i kartong har en benägenhet att kollapsa med ökad vikt. Uppgiften var att hitta ett betydligt stadigare alternativ. Här fick X-Board möjligheten att visa upp sina stora fördelar. Vi gjorde en prototyp som testades och modifierades vad gäller hopsättning och styrka.

Resultatet blev ett platt paket på drygt 4 kg som enkelt sattes ihop i butik och lätt bar upp 50 kg magasin. Stället blev inte bara starkare utan upplevdes även elegantare och ökade försäljningen märkbart.