M

En spektakulär portal

I samarbete med Skånska Byggvaror har vi tagit fram en portal i Reboard. Re-board premium är skivor av 100% återvinningsbar wellpapp med en slät yta för optimalt tryck.

Portalerna leder in till Skånska Byggvarors Shop in Shop i Plantagenbutikerna runt om i Sverige. Det blir en tydlig och välkomnande entré till Skånska Byggvarors showroom.

På grund av dess smarta konstruktion och en tydlig monteringsinstruktion har butikspersonalen lätt satt upp portalen utan att lägga flera timmar på att snickra, spackla och måla.