M

Instruktioner

Här har vi samlat allt ni behöver veta för att skapa kvalitativa trycksaker och en enkel checklista på hur man skapar ett tryckfärdigt original.

När ni levererar ett tryckfärdigt original innebär det att originalet är redo för att produceras och fungerar optimalt. När vi har tagit emot era filer utför vi alltid en standardkoll för att få bästa kvalitet på era trycksaker. Observera att vi inte korrekturläser era texter.

Behöver ni hjälp med att ta fram original? Om ni själva inte har möjlighet så har vi duktiga och kreativa designers som gärna hjälper till att bearbeta eller designa era original från grunden mot en kostnad.

Har du fått mallar av oss för att placera originalet i, vänligen ändra inte i några mått och ta inte bort några lager. Placera in ert original i printlagret.

  • Sparad som redigerbar .eps eller .pdf
  • I CMYK
  • Färgprofil: Coated FOGRA 39
  • Upplösningen är över 100 dpi i skala 1:1
  • Önskad skalning anges i namnet om filen inte är i skala 1:1, tex 200%.
  • Alla texter är vektoriserade
  • Minst 3 mm utfall
  • Vid dubbelsidigt tryck ska filen vara tvåsidig
  • Var tydlig när ni namnger era filer, ange namn, storlek, om filen ska vara dubbelsidig samt antal. (tex: skylt nr1_500x750_dubbelsidig_x4)

SKICKA FILER

Skicka dina filer till original@mediagarden.se